vietnam_news (vietnam_news) wrote,
vietnam_news
vietnam_news

к празднику

к 35 - ей годовщине освобождения Сайгона несколько вьетнамских издательств выпустили 12 книг, в которых собраны ранее неопубликованные документы,связанные с операцией по освобождению Сайгона

1. Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, sức mạnh của trí tuệ Việt Nam

2. Về đại thắng Mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn

3. Đại thắng Mùa Xuân 1975: Sự kiện – Hỏi và đáp

4. Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến (3 tập)

5. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng

6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước – Những mốc son lịch sử

7. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước – Tác động của những nhân tố quốc tế

8. Cuộc Tổng tiến công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1968 (qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn)

9. Võ Nguyên Giáp – Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh

10. Lịch sử đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng nhà tù Côn Đảo (1862 – 1975)

11. Thảm bại của một “bầy diều hâu” (về các Tổng thống Mỹ trong chiến tranh Việt Nam)

12. Thành phố Hồ Chí Minh, 35 năm xây dựng và phát triển (sách ảnh)
Tags: вьетнам, книги, освобождение Сайгона, праздник
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments